مجموعه اخباریازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

1396/06/27
فرستاده شده توسط مدیر سایت
48بار نمایش
رونمایی از مستربچ مشكی P-type در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست    مهمترين ويژگيهای اين مستربچ : توليد شده با استفاده از خال ...
1396/06/13
فرستاده شده توسط مدیر سایت
70بار نمایش
نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و ...
1396/04/17
فرستاده شده توسط مدیر سایت
114بار نمایش
نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضو ...