تاثیر توزیع دوده بر خواص لوله های پلی اتیلن

1398/05/09
توسط مدير سايت
480بار نمایش

 تاثیر توزیع دوده بر خواص لوله های پلی اتیلن

پلی اتیلن به علت ویژگی هایی مانند خواص مکانیکی کوتاه مدت و بلند مدت قابل توجه، فرآیند پذیری آسان و قابلیت جوش پذیری بالا به طور عمده در لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. در میان پرکننده های مختلف، دوده به عنوان یک پرکننده بسیار باصرفه و مناسب به منظور جلوگیری از تخریب نوری پلی اتیلن در برابر اشعه فرابنفش به شمار می رود. بازده دوده در ممانعت از تخریب نوری پلی اتیلن به پخش و توزیع آن بسیار وابسته است که این خود به نوع اختلاط بستگی دارد.

تحقیقات انجام شده توسط محققین نشان داد که توزیع نامناسب دوده تأثیری قابل ملاحظه بر خواص در نقطه تسلیم ندارند، اما باعث کاهش  شدید خواص مکانیکی پس از نقطه تسلیم به خصوص ازدیاد طول در نقطه شکست می شود. شکل زیر نمودار تنش-کرنش لوله های تولید شده از روش ها و سرعت های تولید مختلف را نشان می دهد.  

 نمودار تنش-کرنش نمونه های تهیه شده از  روش ها و سرعت های تولید مختلف، S1: لوله تولید شده از کامپاند از پیش تولید شده، S2 : لوله تولید شده از PE بی رنگ و مستربچ دوده با سرعت تولید بالا، S3 : لوله تولید شده از PE بی رنگ و مستربچ دوده با سرعت تولید متوسط، S4: لوله تولید شده از PE بی رنگ و مستربچ دوده با سرعت تولید پایین ((a) ناحیه الاستیک، (b) نقطه تسلیم، (c) نرم شدگی کرنش، (d) کشش سرد، (e) strain hardening، (f) نقطه شکست نمونه)

همانطور که در شکل مشاهده می شود، تولید لوله از یک کامپاند مشکی آماده نسبت به تولید لوله با اختلاط مستربچ و PE در خط دارای تنش و کرنش در نقطه شکست بسیار بالاتری است. همچنین تصاویر میکروسکوپی نشان می دهد که کاهش سرعت تولید و یا به عبارت دیگر افزایش زمان اقامت باعث توزیع بهتر دوده و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی در آزمون کشش می شود.

 تصاویر میکروسکوپی گرفته شده از نمونه های لوله تولید شده از روش ها و سرعت های مختلف a) نمونه S1، b) نمونه S2، c) نمونه S3، d) نمونه S4
 
به همین دلیل در این راستا شرکت مهندسی نوآوران بسپار با تکیه بر دانش فنی و بهره گیری از تجهیزات مدرن و پیشرفته قادر به تولید کامپاندهای سبک و سنگین پلی اتیلن حاوی 2.5 درصد وزنی دوده با توزیع و پراکنش مناسب دوده می باشد.